Prezeráte si ARCHÍV č.2 !!!


od 09.05.2011 do 05.10.2011

Vrátiť späť

Divadlo: „Žabí kráľ“

Dňa 05.10.2011 našu materskú školu navštívilo profesionálne divadlo zo Žiliny: „Na hojdačke“. Predstavilo sa nám s rozprávkou: „Žabí kráľ“. Divadielko bolo interaktívne. Umožnilo deťom  zapájať  sa do deja, z čoho mali veľkú radosť. Na záver deti hercov odmenili búrlivým...

Šarkaniáda

Vo štvrtok 29.09.2011 na dvore materskej školy čakalo na deti prekvapenie. Pani učiteľky ich privítali krátkou scénkou: „ O obláčiku a smutnom vetríku.“ Pretože deti nechceli, aby bol vetrík smutný, pomohli mu zhotoviť kamarátov, šarkanov. Rozveselili ho peknými  jesennými piesňami...

Rozlúčka predškolákov

Vo štvrtok dňa 30.06.2011 dopoludnia sa s materskou školou lúčili naši milí predškoláci. Na školskom dvore sa krátkym programom rozlúčili so svojimi kamarátmi, ale i s celým personálom materskej školy. Po programe nasledovalo slávnostné odovzdávanie Osvedčení o absolvovaní...

Športová olympiáda MŠ regiónu Teplička

„Dnes je krásny deň, splnil sa nám sen, pretekáme, súťažíme to je paráda......“, takto zneli slová piesne, ktorú si spoločne zaspievali deti z 5 materských škôl - Dolná Poruba, Omšenie,...

HĽADANIE POKLADU

Ako každý rok i tento sa v materskej škole konala akcia „Hľadanie pokladu spojená so spaním v škôlke“ určená predškolákom materskej školy, ktorí sa s nami o chvíľočku rozlúčia a po prázdninách zasadnú do lavíc prvých tried. Pri vstupe do MŠ sa deti rozlúčili s rodičmi...

1.jún MDD – „Športové hry“

Tohtoročný sviatok detí sme oslávili športovými hrami. Začiatok sa konal na dvore materskej školy, kde všetky deti privítala pani riaditeľka. Vysvetlila deťom čo všetko ich čaká a popriala veľa športových úspechov. Deti, pani učiteľky, ale aj tety upratovačky sa potom presunuli na ihrisko...

Požiarnici na návšteve v MŠ

Vo štvrtok dňa 19.05.2011 sa v materskej škole uskutočnil nácvik požiarneho poplachu.  2 minúty a 50 sekúnd od vyhlásenia poplachu trvala evakuácia všetkých osôb z budovy materskej školy. Vedieť čo robiť a ako sa správať pri vzniku požiaru deťom prišli porozprávať aj...

Koncert detí ZUŠ

Dňa 09.05.2011 sa v MŠ uskutočnil koncert detí zo ZUŠ. Deti zahrali skladby svetových majstrov, ale i detské piesne. Predviedli hru na husle, flautu i na klavíri. Ukázali nám, že vedia aj krásne spievať. Naši malí poslucháči ich za predvedené výkony odmenili veľkým potleskom. Ich...